EN
Мениджър продажби
Елка Дечева
Образование: Магистър „Финансов мениджмънт“ Стопанска академия „Д. А. Ценов“, град Свищов
Мобилен телефон: 0895476397
Агент недвижими имоти
Цецка Цанова
Образование: История - Бакалавър във Великотърновския университет
Мобилен телефон: 0896907991
Агент недвижими имоти
Цветодор Тодоров
Образование: Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“
Специалност: Право
Мобилен телефон: 0885168782
Агент недвижими имоти
Галя Стамболова
Образование: Строителство и архитектура - строителен техник
Мобилен телефон: 0888798783