EN

Посредничество при покупко-продажба на недвижим имот: Комисионната е в размер на 3% от договорената продажна цена или минимум 750 евро. 

Отдаване под наем на имот: Комисионната е еднократна в размер на половин месечен наем от  наемател/наемодател.

Управление на имоти: По договаряне.

Правни и счетоводни съвети: Цени при запитване.

Ипотечни заеми: Безплатно съдействие за получаване на ипотечен заем.

Качествени ремонти: Предлагаме Ви, качествени основни и довършителни ремонтни дейности.